Nätverk


Jag har tidigare skrivit om vikten av att odla och ta hand om sina nätverk i andra luckor.

När jag startade mitt företag Hjärter Esse hösten 2018 fanns det ett öppet nätverk i Norrköping som hette Lunchin. På Lunchin mötte jag en företagarman som drev ett cykelföretag i Norrköping. Han betonade vikten av nätverk som säljkanal till mig och hjälpte mig igång genom att bjuda in mig till ett BNI-möte. Under november 2018 – januari 2019 fortsatte jag att gästa alla BNI-nätverk som jag hittade i Norrköpingsområdet. Likaså besökte jag alla Relations By Lino-nätverk som jag kunde komma över. I Februari hade jag hittat den BNI-grupp som kändes mest rätt för mitt företag: BNI Givers.

BNI Givers är en fantastiskt social grupp med många glada, sociala och utåtriktade företagare och entreprenörer. Jag upplevde att jag blev oerhört välkomnad i gruppen och att den passade mig som handen i handsken.

Hösten 2019 blev jag därför en del av teamledningen i BNI Givers, och var gruppens Informatör under 1 års tid innan en annan teamledning tog över i september 2020. Det var ett oerhört utvecklande uppdrag, som också fick förändras över tid, i och med att Covid19 dök upp och förflyttade mötena från en live-plattform till en digital plattform.

I BNI-gruppen skapar vi en närmare relation till varandra eftersom vi ses i någon form minst en gång i veckan. På det viset lär vi känna varandra, våra styrkor och svagheter, och kan därmed lättare rekommendera varandra till andra företag och organisationer i våra externa nätverk. Vi kan också hitta samarbeten mellan varandra, och på så vis växa tillsammans.

Ett annat nätverk som jag under hösten 2020 valt att gå med i, är Relations By Lino, Grupp 1 på Box Hotell i Linköping. Ett nätverk som jag tycker fungerar bra som ett komplement till min BNI-grupp. Relations By Lino träffas en gång i månaden och nätverkar. Det har varit ett strategiskt val för mig att välja en grupp i Linköping för att där träffa personer som jag vardagligdags inte träffar i Norrköping eller Söderköping. På så vis breddar jag mitt nätverk i Östergötland och träffar nya människor och företag.

Jag kan varmt rekommendera alla småföretagare och entreprenörer att besöka olika nätverk och sedan gå med i de grupper som känns rätt för just er. På så vis lär ni känna nya människor, breddar ert nätverk och kan få hjälp med säljet på en helt annan nivå.Tidigare luckor