Marknadsföringsregler

Inom marknadsföring och kommunikation finns det ett gäng lagar och regler att förhålla sig till. Det finns även två begrepp som lyder “Kommersiell kommunikation” och “Icke-Kommersiell kommunikation”.


Kommersiell och Ickekommersiell kommunikation

Till Icke-Kommersiell kommunikation räknas Samhällsinformation, Propaganda, Åsiktsannonsering och Redaktionellt material. Här hittar vi exempelvis gratistidningar som Söderköpingsposten, och välgörenhetsorganisationers huvudsakliga kommunikation, exempelvis Kvinnojourens utbildningsmaterial. Annonserna i gratistidningen däremot räknas till den Kommersiella kommunikationen. Icke-Kommersiell Kommunikation styrs av andra lagar och regler än den Kommersiella Kommunikationen.

Till den kommersiella kommunikationen räknas övrig marknadskommunikation och reklam, exempelvis privata företags reklamkampanjer.


Upphovsrätten

Upphovsrätten är något som uppstår automatiskt när ett konstnärligt verk skapas. Det innebär att den som skapat ett verk är den som också äger det. Upphovsmannen bestämmer hur verket får användas och i vilket sammanhang. Det kan gälla ett foto, en illustration, ett reportage eller en illustrerad karta.

Litterära och konstnärliga verk är upphovsrättsskyddade i 70 år efter det år då upphovsmannen avlidit. Fotografiska bilder är skyddade i 50 år efter framställningsåret, vilket innebär att du exempelvis inte kan googla upp en bild och använda den hur du vill. Om du vill använda en bild publikt, exempelvis i dina sociala medier, behöver du därför tillstånd för att använda bilden, och ibland även betala för den.

De senaste åren har det uppstått bildbanker som exempelvis Pixabay och Pexels där du kan hämta bilder kostnadsfritt. Fotografer, både amatörfotografer och professionella fotografer lägger där upp bilder på eget bevåg och ger därmed sitt tillstånd till andra att använda dessa bilder i vilka sammanhang de vill. Minuset är då att samma bild kan användas tusentals gånger och marknadsföra väldigt många olika företag.

När du ska använda en bild i din marknadsföring – missa därför inte att kontrollera så att det är ok att använda den, och glöm inte att ange fotografens namn.


marknadsföringslagen

När det gäller Kommersiell Kommunikation finns det något som heter Marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen har skapats för att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Exempel på detta kan vara vilseledande marknadsföring, jämförande reklam, obeställd reklam och aggressiv marknadsföring. Till marknadsföringslagen hör även svarta listan. Om du som marknadsförare eller näringsidkare bryter mot de regler som finns på svarta listan kan det leda till höga vitesbelopp, böter eller avgifter. Marknadslagen är kort sammanfattat till för att skydda konsumenten från att bli lurad.


Reklamombudsmannen

För att motverka etiskt och moraliskt fel marknadsföring finns även Reklamombudsmannen dit allmänheten (privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer) själva kan anmäla reklamkampanjer och annonser som de inte anser vara okej.

Reklamombudsmannen (RO) prövar marknadskommunikation enligt ICCs regler. RO kan göra friande eller fällande uttalanden, men inte ge viten, böter eller avgifter. Ett friande eller fällande uttalande kan överklagas till Reklamombudsnämnden (RON).

Exempel på reklamkampanjer som kan bedömas av RO är könsdiskriminerande reklam, som vi är förhållandevis duktiga på att anmäla i Sverige.


Tidigare öppnade luckor