Marknadsföringsjuridik

Som jag skrev i gårdagens inlägg startade jag min resa som företagare med att fundera kring Hjärter Esses värdegrund. Vad är det som gör att min kommunikationsbyrå skiljer sig från alla andra kommunikationsbyråer?

Som ett led i mitt värdegrundsarbete investerade jag under våren 2020 i kursen Ansvarig reklamutgivare (ARU) på Berghs i Stockholm. Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna om marknadsjuridik hos byråledare eller projektledare inom marknadsföringsbranschen.

Efter genomgången utbildning är det möjligt att ansöka om medlemsskap i branschorganisationen KOMM – Sveriges Kommunikationsbyråer. Ett medlemsskap i KOMM är en kvalitetsstämpel på att du som byrå arbetar för en sund och seriös reklambransch, med en hög etisk nivå. Sedan maj 2020 är Hjärter Esse ett av KOMMs medlemsföretag.

Mina kunskaper om Marknadsjuridik är också något som jag gärna sprider vidare till mina uppdragsgivare och nätverkskontakter, då jag anser att det är hälsosamt för alla företag som vill arbeta med sin marknadsföring att ha kunskaper om vilka lagar och regler som gäller.

På kursen lärde vi oss bland annat mer om Marknadsföringslagen, Upphovsrättslagen och Reklamombudsmannen. Dessa ämnen kommer jag att lära er mer om i mitt inlägg under morgondagen.

Tidigare luckor i julkalendern