Hemsidor & Digital marknadsföring

-

Det första steget för många som är ute efter en vara eller tjänst är att göra en sökning på Google. Att ha en mobilanpassad hemsida och jobba med digital marknadsföring är av stor vikt, du måste finnas där när kunden söker och ute efter just det som du erbjuder. 

Hemsidor

På din hemsida har du möjlighet att på ett personligt och för kunderna relevant sätt presentera dig, din verksamhet och dina tjänster eller produkter. Du har också möjlighet att lyfta fram på vilket sätt du skiljer dig från dina konkurrenter. 

Hjärter Esse bygger webbplatser som är responsiva, vilket innebär att de fungerar på alla olika enheter (dator, surfplatta och mobiltelefon). Det är idag viktigare än någonsin att ha en responsiv webbplats eftersom människor ofta gör Googlesökningar då de är i farten, från sina mobiler. När jag bygger en webbsida sökmotoroptimerar jag den från början, vilket hjälper den att hamna högt upp i sökmotorernas resultatsida.

Jag har främst hjälpt kunder med sina hemsidor i Söderköping och Norrköping, men jag jobbar gärna med kunder i hela Östergötland, Södermanland och resten av Sverige. Hör av dig så bokar vi in ett möte, fysiskt eller digitalt. Du får berätta om syftet och målsättningen med din hemsida, vad du vill att hemsidan ska göra för dig och din verksamhet. Det avgör till stor del hur vi ska utforma den, både strukturellt, innehållsmässigt och designmässigt. Vi håller en regelbunden kontakt så att du är delaktig under processens gång, och vid leverans får du förstås all tänkbar utbildning så du kan sköta och underhålla din nya hemsida.

Digital marknadsföring i sociala medier

På Hjärter Esse kan jag bistå med rådgivning för målgruppsanpassning och val av kommunikationskanaler, till exempel Facebook och Instagram. För de flesta företag, föreningar och organisationer är det viktigt att synas och vara aktiv i sociala medier, vilket i många fall kan upplevas som stressande. Ofta har du fullt upp att driva din ordinarie verksamhet. Jag kan hjälpa dig att komma igång och även att underhålla och moderera flödet med regelbundna inlägg enligt en långsiktig strategi.

Hemsidor och digital marknadsföring är framtiden och det är viktigt att tänka långsiktigt. Även om du upplever att din kundtillströmning är god just nu, kommer det kanske inte alltid se ut så. Alla människor förväntar sig kunna hitta vad de söker med hjälp av en sökning på Google, och då är det viktigt att du finns där.

Hemsidor skapade av Hjärter Esse

optiker_andersson_skärm_optimized

Optiker Andersson

Optiker Andersson hade tidigare en sida som var producerad innan responsiv design blev viktigt, och av den anledningen behövde den anpassas, moderniseras och fyllas med mer innehåll. Tidigare färgval i verksamheten har tagits med i den nya designen, men nya typsnitt har valts ut som passar den nya, moderniserade hemsidan.

Sankt Anna Bed and Boat

Sankt Anna Bed & Boat

Sankt Annas Bed & Boat är ett nytt Bed & Breakfast beläget på Hindö i Sankt Annas Skärgård. Sidan är byggd från grunden efter verksamhetens specifika behov. Även logotypen har producerats till det nya konceptet, men med ägarnas tidigare verksamhets logotype som förlaga. Även den grafiska profilen med färger och typsnitt har tagits fram i detta projekt.

Skärm som visar Inspirera Omsorgs hemsida.

Inspirera Omsorg

Inspirera hade en fem år gammal hemsida som de önskade förnya. Följaktligen togs en ny grafisk profil fram och hemsidearbetet sattes igång parallellt med en ökad facebookannonsering. Hjärter Esse har bistått med design, texter och bildbehandling.

Skärm som visar Ängens blommor hemsida.

Ängens Blommor

Precis som Optiker Andersson hade Ängens Blommor en hemsida som var producerad innan responsiv design blev viktigt. Hjärter Esse har därmed bistått med design, en ny grafisk profil, butiks- och miljöbilder.

Vill du se exempel på hur inlägg i sociala medier kan se ut? 

För att se mer innehåll i sociala medier kan du titta på Elians Norrköping på Facebook.

digital marknadsföring