Hemsida vs Sociala medier


Under 2000-talet har det blivit allt viktigare att som företag finnas digitalt med hemsida och sociala medier. I dagens samhälle är det närmast ett krav. Det första stället en kund eller uppdragsgivare besöker är numera oftast hemsidan. Att ha draghjälp från sociala medier är något som kompletterar hemsidan, men det kan aldrig ersätta den. I dina sociala medier kan du bygga upp en längre relation med kunden eller andra intressenter och följare, men där styrs ditt innehåll även av den valda plattformen, exempelvis Facebook eller Instagram. Den enda plattform som helt är din egen är din hemsida.

Eftersom dina digitala kanaler idag är så viktiga, behöver hemsidan och dina sociala medier visa en rättvisande och tydlig bild av vem du är och vad ditt företag, samt dina medarbetare står för.

Något som också är viktigt i förlängningen är att hemsidan indexeras och hittas av Google. Eftersom Google är en sökmotor så har den hela internet att söka av, och på internet finns extremt många företag. Därför tar det ibland ett antal månader innan Google hittar just dig.

Det du kan göra för att underlätta för Google att hitta dig är att ta hjälp av en reklambyrå/webbyrå, eller Kommunikationsbyrå som Hjärter Esse med att bygga en riktigt bra hemsida. En bra byrå kan hjälpa dig med att skriva texten och att välja bilder, grafik och film så att hemsidan visar din verksamhet på ett optimalt sätt.

På en bra hemsida är texten så pass genomtänkt att Google kan hitta ord och meningar som kännetecknar ditt företag och på den vägen förstå vilka kärnvärden som är viktigt att hitta dig på i sökningar. Det går även att lägg in specifika sökord i bakgrunden så att Google kan hitta dig lättare. Detta kallas för Sökmotoroptimering. Även på bilder och filmer kan du lägga in sökord och länkar som då hittas lättare av Google.

Något annat som är bra är att ha en blogg eller nyhets- och kunskapsbank som kontinuerligt uppdateras på hemsidan. Till din blogg kan du med fördel länka från dina sociala medier och på så vis öka din trafik till hemsidan.

Arbete med en bra hemsida är den absolut effektivaste vägen till att hamna i rätt sökresultat på Google. Ett annat effektivt sätt att hittas på är att skapa ett “Google My Business-konto” där du skriver in viktig information om ditt företag. Här kan du även skapa en Google-annons som du skriver in specifika sökord till, samt betalar för per klick, och ställer in en maxbudget.Tidigare luckor