Grafisk produktion & trycksaker

-

Grafisk produktion och trycksaker är ett av Hjärter Esses expertisområden. Den visuella kommunikationen är väldigt central i företags marknadsföring. Jag kan hjälpa dig och ditt företag med alltifrån logotyp och grafisk profil till en komplett tidningsproduktion.

Grafisk produktion

Färg, form och grafiska uttryck finns överallt och ger oss tydliga signaler. Hjärter Esse arbetar mycket med att ta fram grafiska profiler som ska fungera i olika sammanhang. Du använder din grafiska profil i annonser, på mässor, på din webbplats och i dina sociala medier, vilket skapar en enhetlig och tydlig bild av ditt varumärke. Mottagaren kan då lätt identifiera dig som avsändare genom valen av färger, bilder, typografi och layout. Det vill säga att du stärker ditt varumärke och har möjlighet att nå större framgång. 

Som nystartat företag behöver du ofta en ny logotyp samt en enkel men professionell grafisk profil, vilket vi kan hjälpa dig att ta fram. Vi kan också arbeta fram grundläggande mallar för visitkort, brevpapper och liknande.

Exempel på trycksaker

 • Kataloger och manualer
 • Tidningar och magasin i
  marknadsföringssyfte
 • Broschyrer och foldrar
 • Produktblad och PR-blad
 • Företagspresentationer
 • Affischer
 • Annonser
 • Årsredovisningar
 • Visitkort, brevpapper och kuvert
 • Inbjudningskort och tackkort

Trycksaker

Grafisk produktion och trycksaker utgör ofta basen i ett företags kommunikation. Det finns oändligt många användningsområden för trycksaker, till exempel, broschyrer och foldrar till mässor, brevpapper och visitkort som du använder i din kommunikation och interaktion med kunder. 

En broschyr är ofta ett effektivt sätt att visa upp produkten du säljer. Att räcka över en broschyr eller ett informationsblad är en god service till din potentiella kund. Det finns inga riktiga begränsningar för hur användbara trycksaker är i kommunikation. Ju mer ditt företags logga exponeras för potentiella kunder och samarbetspartners, desto bättre.

Sammanfattningsvis kan jag hjälpa dig att utforma precis vad du önskar samt sköta kontakten med tryckeriet – kan det bli smidigare?

Grafisk formgivning och trycksaksproduktion, ett exempel på en Folder från Skönero.