Copywriting & tidningsproduktion

-

Att ta fram det rätta textinnehållet i sin kommunikation kan vara utmanande. Hjärter Esse hjälper dig att producera allt från korta slagkraftiga copytexter till längre journalistiska artiklar eller hela magasin.

Copywriting

Paketering inom mediaproduktion, reklam och marknadsföring i all ära – men glöm inte innehållet! Hjärter Esse är en kommunikationsbyrå som bland annat är specialiserad på copywriting och journalistik.

Målsättningen är att din kommunikation ska
nå fram till din specifika målgrupp på ett så effektivt och framgångsrikt sätt som möjligt. Med målgruppsanpassad tonalitet och riktad copy, skapar jag det innehåll som når ut och som får kunderna att förstå varför de ska välja just dig.

Jag kan exempelvis erbjuda

 • Text för webbplatser och
  blogginlägg
 • Text för sociala medier
 • Native-texter
 • Nyhetsbrev
 • Pressmeddelanden
 • Text för print
 • Journalistiska texter
  och artiklar
 • Informationstexter
 • Korrekturläsning

Tidningsproduktion

Att använda tidningar inom din marknadsföring och kundvård är en smart och effektiv metod att nå ut med ditt budskap. Det kan vara allt från enstaka kundtidningar till regelbundna utgivningar.

En tidning med ett målgruppsanpassat innehåll inger ett större förtroende än en
vanlig reklambroschyr. Det är också ett framgångsrikt sätt när du vill nå presumtiva kunder. För föreningar är också tidningen det ultimata verktyget för att kommunicera med sina medlemmar.

Hjärter Esse kan producera tidningar för de flesta syften och målgrupper, oavsett om det är en tidning av mer informerande art eller en reklamtidning.

Tidigare arbeten

Tidningsproduktion

Intervjuer, texter och layout till Tjejjourens tidning ”Se mig!”

Tidningen utgavs i juni 2019 och målgruppen var skolpersonal och andra yrkesgrupper som fanns i tonårstjejers närhet på Norrköpings gymnasieskolor. Innehållet behandlar exempelvis hedersrelaterat våld, mobbning, våld i nära relationer och grooming/utsatthet på internet.

Copywriting och tidningsproduktion, tjejjourens tidning Se Mig!

Intervju

Intervju med Sara Mohammad på GAPF (Föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”) i samband med magisteruppsatsen, maj 2018.

Copywriting och tidningsproduktion, bild på person som skriver en intervju

Reportage

Reportage om Björkagårdens Gårdsbageri. Publicerat i Lilla Tidningen, Söderköping, November 2017. 

Copywriting och tidningsproduktion, Ägarna av Björkagårdens gårdsbageri

Krönika om mobbning

Copywriting och tidningsproduktion, bild på Emy Serander som ungdom